Bel 088-0600788|Klant worden|Inloggen|

Bel ons

Contact support

U kunt deze voorwaarden hier downloaden (PDF).

Voor Tablet4U staat een goede service, een snelle levering en tevreden klanten voorop. Toch is het nodig enige spel­regels af te spreken. Hier dienen deze algemene voorwaarden voor.

Indien u vragen of klachten heeft kunt u telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen en wij zullen uw vraag of klacht serieus behandelen en samen met u een oplossing zoeken.

Prijzen


De prijzen van producten worden op de website vermeld inclusief btw, exclusief verzend­kosten, tenzij expliciet anders vermeld. U mag aannemen dat wij voor de vermelde prijzen zullen leveren, tenzij er aantoonbaar een fout is gemaakt. Wij zullen in dat geval contact contact met u opnemen. Indien een product niet meer leverbaar is, of overmacht in het spel is, is Tablet4U gerechtigd de bestelling ongedaan te maken. Eventuele betalingen zullen direct terug­gestort worden.

Verzend­kosten


Voor pakket­zendingen binnen Nederland en België betaalt u 25,00 verzend­kosten (excl. btw) per order, ongeacht het aantal bestelde producten. Bij bestellingen boven de 1.000,00 rekenen wij geen standaard verzendkosten. Dit is alleen geldig bij online bestellingen. Voor zeer grote producten, die op een pallet vervoerd moeten worden, gelden aparte prijzen die vermeld worden voordat u uw online bestelling afrond. De verzend­kosten staan apart op de order­bevestiging en factuur vermeld. Over verzend­kosten wordt, zoals bij wet voor­geschreven, het normale btw-tarief berekend. Voor bestellingen die worden afgehaald worden geen verzend­kosten in rekening gebracht, ook niet als deze wel vermeld staan in de order­bevestiging. Voor verzending naar andere landen dan Nederland en België brengen we de voor dat land gebruikelijke verzend­kosten in rekening, ook als in de order­bevestiging de verzend­kosten voor Nederland of België staan vermeld.

Wijzen van betalen


Wij ondersteunen een aantal online en offline betaal­methoden. Bestellingen worden altijd in één keer in zijn geheel betaald. Indien u uw bestelling onder rembours thuis wilt laten bezorgen, dient u voor de bezorgdatum het bedrag contant en gepast in huis te hebben.

Betalen achteraf is bij ons alleen mogelijk voor bedrijven, na een risico-inschatting en een krediet-controle. Deze controles nemen maximaal 1 werkdag in beslag. Een order dient binnen 14 dagen, na ontvangst van de artikelen, betaald te zijn. Dit is ruim voldoende voor uw administratieve verwerking. Heeft u na 30 dagen nog niet betaald, dan zijn de extra kosten, die voort­vloeien uit uw betalings­achterstand, voor uw rekening. Deze kosten kunnen sterk oplopen als de betaling uitblijft. Wij zijn aangesloten bij het incasso­bureau Juresta. Producten blijven eigendom van Tablet4U totdat deze zijn betaald.

Tegenover alle betalingen staat bij ons een factuur. Deze factuur kan digitaal zijn, meestal in de vorm van een PDF document. Facturen zijn altijd gratis opvraagbaar.

Schriftelijke order­bevestiging


Als u de bestelling plaatst via een email of het internet, ontvangt u hiervan een bevestiging per email. Hierin staan de volgende gegevens vermeld:
  • Het ordernummer van uw bestelling.
  • De door u bestelde product(en), hun prijs, de verzend- en administratie­kosten, en het totaal bedrag inclusief btw.
  • Het door u opgegeven factuur en aflever­adres.
  • Een verwijzing naar deze voorwaarden.
  • Het emailadres en telefoon- en fax­nummer waarop u ons kunt bereiken met vragen over uw bestelling.
Een order­bevestiging is een bevestiging van de bestelling die u heeft geplaatst. Als u vooraf online betaalt zullen wij al het mogelijke doen op de bestelde producten, conform de bevestiging, te leveren. In alle andere gevallen is de order­bevestiging slechts bedoeld om u te informeren over hetgeen u heeft besteld. Mochten wij niet kunnen leveren volgens de order­bevestiging dan nemen wij contact met u op.

Levertijd


Tablet4U onderkent het belang van een snelle levering, maar de levertijd hangt sterk af van de beschikbaar­heid van het bestelde product. Is het product op voorraad dan kan levering binnen 1 tot 2 werkdagen geschieden. Tablet4U heeft verreweg de meeste producten, die op deze website staan, op voorraad. Voor producten die niet op voor­raad zijn geldt een lever­tijd van 2 tot 30 werkdagen. De website tracht u een idee te geven van de levertijd indien u één exemplaar van een bepaald artikel bestelt. Deze levertijd is niet bindend. Mocht de levering langer duren dan werd aangegeven, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien de levering naar uw idee te lang duurt, heeft u het recht om de order ongedaan te maken. Tablet4U kan echter nooit verant­woordelijk worden gesteld voor eventuele gevolg­schades die voortvloeien uit een langere levertijd. Voor vragen over de levertijd kunt u contact met ons opnemen.

Bij beschadiging tijdens transport


Tablet4U is verant­woordelijk voor eventuele beschadiging van de producten tijdens het transport. Wij besteden daarom grote zorg aan de verpakking van onze producten. Wij verzekeren de zendingen, maar na aflevering van het product, en acceptatie door de klant, is deze verzekering niet meer geldig. Controleer daarom het pakket altijd op eventuele duidelijke bescha­digingen, voordat u het pakket accepteert. Weiger de zending als er evidente schade is. Als u ons hierover inlicht, zullen wij snel voor een herzending zorgen. Uit ervaring weten wij dat de kans op beschadiging van de goederen bij ons erg klein is (minder dan 1 op 1000 zendingen). Neem bij problemen altijd direct contact met ons op.

Afkoelingsperiode en retourrecht


De klant heeft tot 14 dagen, na ontvangst van het product, het recht de bestelling ongedaan te maken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven, al stellen wij dat uiteraard wel op prijs. Zeg uw bestelling af via e-mail support@tablet4u.nl, of telefonisch 088-0600788. Vermeld altijd duidelijk het order­nummer van de bestelling. Er zijn geen kosten verbonden aan het annuleren van een bestelling. Als u het product al in ontvangst heeft genomen ontvangt u van ons instructies over hoe u het product kunt retourneren. Software, welke u met een licentie­code heeft geactiveerd, kan niet geretourneerd worden. Let op dat producten in nieuw­staat terug­bezorgd moeten worden om het gehele aanschaf­bedrag terug te krijgen. De gehele product­verpakking behoort uitdrukkelijk ook tot hetgeen u van ons heeft ontvangen, en dient dus ook in goede staat geretour­neerd te worden. Vrijwel alle product­verpakking kunnen eenvoudig geopend worden zonder deze te beschadigen. Gebruik nooit plak­band om de product­verpakking te her­sluiten. Gebruik voor de retour­zending bij voorkeur de verzend­doos waarin u het product van ons heeft ontvangen, deze sluit u uiteraard wel goed met plakband. U betaalt zelf de verzend­kosten van de retourzending, en u bent verant­woordelijk voor de zending totdat wij deze in ontvangst nemen. Tablet4U heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren indien naar het oordeel van Tablet4U het product, of de product­verpakking, is beschadigd. In dat geval nemen wij contact met u op.

Garantiebepalingen


Onze garantie bestaat uit de reparatie of vervanging van producten welke, buiten de schuld van de consument om, manke­menten vertonen. In al deze gevallen zijn wij, als uw leverancier, uw aanspreek­punt. De duur van de garantie is gerelateerd aan de verwachtte levens­duur van de producten. De standaard garantie-periode op Wacom tabletten en pennen is twee jaar. Op Wacom Cintiq LCD tabletten geven wij drie jaar garantie. Indien binnen 14 dagen na aflevering manke­menten aan het product ontstaan, welke aantoon­baar te wijten zijn aan het product, zal Tablet4U u direct na retour­zending van het product een nieuw vervangend product toe­sturen, indien dit product beschikbaar is. Na de periode van 14 dagen kunt u het product ter reparatie insturen. Om aanspraak te maken op onze garantie­regeling kunt u contact opnemen via e-mail: support@tablet4u.nl, of per telefoon: 088-0600788. Vermeld altijd duidelijk het order­nummer van de bestelling. U ontvangt dan van ons instructies over hoe u het product kunt retourneren.

Uitsluitingen & Aansluitingen


Gebreken die ontstaan door software installaties en/of wijzigingen in de configuratie die niet zijn uitgevoerd door Tablet4U vallen buiten de garantie. U kunt Tablet4U niet aansprakelijk stellen voor data­verlies, of gemaakte kosten, die zijn ontstaan door het gebruik van software die bij de door ons geleverde producten zit. U dient voor de aanschaf van onze producten te controleren of deze aangesloten kunnen worden op uw computer. Zie hiervoor de systeem­eisen die de producten vermeld staan. Neem bij twijfel over uw systeem contact met ons op.

Klachten en geschillen


Vragen en opmerkingen ten aanzien van bestellingen kunnen ten alle tijde via e-mail worden verstuurd naar support@tablet4u.nl onder vermelding van het order­nummer. Alle klachten in verband met de bestelling zullen door Tablet4U serieus in behandeling worden genomen.

Particuliere en zakelijke klanten


Tablet4U maakt in haar prijzen, service en garantie geen enkel onderscheid tussen particuliere en zakelijke klanten. De Geschillen­commissie ICTWaarborg neemt alleen geschillen in behandeling van particuliere klanten.

Cookieverklaring


Tablet4U gebruikt geen tracking cookies om uw gedrag op het internet te volgen. Wij gebruiken geen Google Analytics en geven dus geen informatie door aan Google in de USA. Wij gebruiken alleen cookies voor het inloggen en een wijzer naar uw winkelmandje, omdat dit niet anders kan. Om deze reden hoeven wij u niet om toestemming voor het gebruik van cookies te vragen. Uw gegevens, inclusief het winkelmandje, worden op onze beveiligde server opgeslagen.

Privacyverklaring


Tablet4U zal de door u opgegeven persoons­gegevens slechts opslaan ter verwerking van de bestelling in de eigen administratie. Uw persoons­gegevens worden met inacht­neming van de geldende privacy­wet­geving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Tablet4U werkt samen met andere bedrijven, die uw gegevens nodig kunnen hebben bij de verwerking van de bestelling, betaling of zending. In geen van deze gevallen zullen uw gegevens door deze bedrijven gebruikt worden om u, buiten de door u geplaatste bestelling om, te benaderen, of anders­zins uw gegevens te gebruiken. U kunt uw persoons­gegevens, zoals aanwezig in onze administratie, ten allen tijden opvragen. Richt hiervoor een schriftelijk verzoek aan de Tablet4U administratie. Wij zullen u dan binnen 2 weken een overzicht verstrekken van uw persoons­gegevens. Wij kunnen, op uw verzoek, uw persoon­sgegevens verwijderen. De enige uit­zondering hierop vormen de gegevens op facturen, omdat wij wettelijk verplicht zijn deze zeven jaren ongewijzigd te bewaren.
LET OP: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door het plaatsen van een order bij Tablet4U, tot stand komen.

Ontvang als eerste wacom aanbiedingen, tips en nieuwtjes!

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijft op de hoogte. We sturen geen spam, beloofd!